Straż Miejska w Tczewie
Witamy w serwisie Straży Miejskiej w Tczewie. Dzisiejsza data: niedziela, 24 marca 2019 roku, godz. 23:22
 

Komunikat specjalny: Chcesz dokonać zgłoszenia związanego z działaniami szkodliwymi, złamaniem prawa, porządku publicznego, itp lub masz jakieś uwagi? Zapraszamy na naszą stronę specjalną.

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Data dodania: czwartek, 22 listopada 2018 roku

Odpowiedzialność prawna nieletnich

22 listopada uczniów klasy ósmej „ tczewskiej czwórki” odwiedzili Monika Fabich st. spec. Straży Miejskiej oraz Waldemar Raszewski z Zespołu Interdyscyplinarnego. Tematem spotkania była odpowiedzialność karna za czyny popełniane przez osoby nieletnie. Głównym celem prelekcji było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Podczas spotkania wyjaśniono , jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz omówiono konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, rozbój, włamanie, spożywanie alkoholu , palenie papierosów . Przypomniano młodzieży o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary, picie alkoholu i nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego również podlegają postępowaniu przed sądem.
Zaproszeni goście omówili również środki wychowawcze stosowane przez sąd oraz przedstawili rodzaje placówek resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, jak również zamkniętym oraz uświadomili zebranym, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu.
Tego typu spotkania ,opierające się na wspólnej konwersacji cieszą się dużym zainteresowaniem, a czynny udział młodzieży utwierdza w przekonaniu , że nie był to stracony czas .

Cofnij się wstecz  |  Powrót na stronę główną  |  Drukuj ten artykuł

Andrzej JachimowskiAndrzej Jachimowski
Komendant Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 27.11.2007r.

Ryszard WegieraRyszard Wegiera
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 15.04.1996r.

Jarosław StachowiczJarosław Stachowicz
Kierownik Referatu Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zbigniew ModerZbigniew Moder
Kierownik Referatu Monitoringu i Wykroczeń Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zobacz całą strukturę organizacyjną kliknij tutaj.

Obowiązki właścicieli nieruchomości w okresie zimowym

Data nadania: poniedziałek, 09 lutego 2015 roku
W związku z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z późn. zm.) w zapisach prawa miejscowego /Uchwała nr XXVIII/232/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tczewa
Całość ogłoszenia  |  Zobacz więcej ogłoszeń

© 2008 Straż Miejska w Tczewie
Strona główna  |  Aktualności  |  Akty prawne  |  Zgłoszenie interwencji lub uwagi  |  Struktura  |  Ogłoszenia i komunikaty