Straż Miejska w Tczewie
Witamy w serwisie Straży Miejskiej w Tczewie. Dzisiejsza data: niedziela, 24 marca 2019 roku, godz. 23:26
 

Komunikat specjalny: Chcesz dokonać zgłoszenia związanego z działaniami szkodliwymi, złamaniem prawa, porządku publicznego, itp lub masz jakieś uwagi? Zapraszamy na naszą stronę specjalną.

Odpowiedzialny nieletni - nowelizacja przepisów

Data dodania: czwartek, 22 listopada 2018 roku

Odpowiedzialny nieletni  -  nowelizacja przepisów

Odpowiedzialność prawna nieletnich , karno-wychowawcze konsekwencje będące następstwem postępowań dotyczących czynów zabronionych popełnianych przez nieletnich, oraz nowelizacje ustaw były tematem prelekcji jaką strażniczka miejska ds. profilaktyki szkolnej przeprowadziła dla młodzieży w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie.. Funkcjonariuszka przytoczyła podczas spotkania przykłady negatywnego zachowania się młodzieży, które mogą skutkować odpowiedzialność karną. Poinformowała o znowelizowanych przepisach związanych z Kodeksem postepowania w sprawach o wykroczenia , Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Pogadanka miała na celu uświadomienie młodemu pokoleniu, jak ważne i cenne dla przyszłości człowieka jest postepowanie zgodnie z prawem. Omawiane tematy miały z jednej strony pokazać zagrożenia, na jakie narażona jest dzisiejsza młodzież, z drugiej przestrzec młodych ludzi, przed tym, aby nigdy nie znaleźć się w sytuacjach łamania prawa.
Na koniec spotkania , aby dogłębnie zrozumieć i zobrazować poruszane tematy uczestnicy mieli możliwość założenia narkogogli i alkogogli – specjalnych okularów, które sprawiają, że świat wygląda podobnie jak po zażyciu narkotyków lub wypiciu alkoholu.

Cofnij się wstecz  |  Powrót na stronę główną  |  Drukuj ten artykuł

Andrzej JachimowskiAndrzej Jachimowski
Komendant Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 27.11.2007r.

Ryszard WegieraRyszard Wegiera
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 15.04.1996r.

Jarosław StachowiczJarosław Stachowicz
Kierownik Referatu Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zbigniew ModerZbigniew Moder
Kierownik Referatu Monitoringu i Wykroczeń Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zobacz całą strukturę organizacyjną kliknij tutaj.

Obowiązki właścicieli nieruchomości w okresie zimowym

Data nadania: poniedziałek, 09 lutego 2015 roku
W związku z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z późn. zm.) w zapisach prawa miejscowego /Uchwała nr XXVIII/232/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tczewa
Całość ogłoszenia  |  Zobacz więcej ogłoszeń

© 2008 Straż Miejska w Tczewie
Strona główna  |  Aktualności  |  Akty prawne  |  Zgłoszenie interwencji lub uwagi  |  Struktura  |  Ogłoszenia i komunikaty