Straż Miejska w Tczewie
Witamy w serwisie Straży Miejskiej w Tczewie. Dzisiejsza data: poniedziałek, 25 marca 2019 roku, godz. 09:39
 

Komunikat specjalny: Chcesz dokonać zgłoszenia związanego z działaniami szkodliwymi, złamaniem prawa, porządku publicznego, itp lub masz jakieś uwagi? Zapraszamy na naszą stronę specjalną.

Warsztaty profilaktyczne - palenie papierosów i odpowiedzialność prawna

Data dodania: wtorek, 17 kwietnia 2018 roku

Warsztaty profilaktyczne - palenie papierosów i odpowiedzialność prawna

W ubiegłym tygodniu w Zespole Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich odbyło się spotkanie z uczniami pierwszych klas. Tematem przewodnim warsztatów były zagadnienia dotyczące odpowiedzialności nieletnich w sprawach o wykroczenia i palenie tytoniu na terenie placówek oświatowych oraz w ich obrębie.
Poinformowano zgromadzonych o ustawowym zakazie palenia , wskazano miejsca gdzie bezwzględnie nie wolno palić oraz uświadomiono o grożących za niestosowanie się do obowiązujących przepisów konsekwencjach prawnych.
Obecnie papierosy to problem większości szkół ponadpodstawowych . Niestety, często uczniowie pomimo zakazów palą na terenie placówek oświatowych lub podczas przerw wymykają się poza teren szkoły, i palą przy pobliskich budynkach niedopałkami zaśmiecając teren, na co uskarżają się okoliczni mieszkańcy.
Strażniczka podczas dyskusji przedstawiła propozycje mogące posłużyć budowaniu odpowiedniego klimatu społecznego , poprawie poczucia bezpieczeństwa. , ale przede wszystkim promujące zdrowie przez propagowanie stylu życia wolnego od nałogu palenia papierosów i prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej szkodliwości palenia tytoniu. Uczniowie powinni mieć świadomość, że palenie przez nich papierosów jest nagannym, nieakceptowanym w szkole zachowaniem, niosącym za sobą określone konsekwencje.Tego typu spotkania ,opierające się na wspólnej konwersacji cieszą się dużym zainteresowaniem, a czynny udział młodzieży utwierdza funkcjonariuszy w przekonaniu , że nie był to stracony czas . Na koniec prelekcji każdy z uczestników mógł założyć narkogogle i osobiście przekonać się jak zmienia się spojrzenie człowieka na otaczający świat.

Cofnij się wstecz  |  Powrót na stronę główną  |  Drukuj ten artykuł

Andrzej JachimowskiAndrzej Jachimowski
Komendant Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 27.11.2007r.

Ryszard WegieraRyszard Wegiera
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 15.04.1996r.

Jarosław StachowiczJarosław Stachowicz
Kierownik Referatu Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zbigniew ModerZbigniew Moder
Kierownik Referatu Monitoringu i Wykroczeń Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zobacz całą strukturę organizacyjną kliknij tutaj.

Obowiązki właścicieli nieruchomości w okresie zimowym

Data nadania: poniedziałek, 09 lutego 2015 roku
W związku z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z późn. zm.) w zapisach prawa miejscowego /Uchwała nr XXVIII/232/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tczewa
Całość ogłoszenia  |  Zobacz więcej ogłoszeń

© 2008 Straż Miejska w Tczewie
Strona główna  |  Aktualności  |  Akty prawne  |  Zgłoszenie interwencji lub uwagi  |  Struktura  |  Ogłoszenia i komunikaty