Straż Miejska w Tczewie
Witamy w serwisie Straży Miejskiej w Tczewie. Dzisiejsza data: poniedziałek, 25 marca 2019 roku, godz. 09:35
 

Komunikat specjalny: Chcesz dokonać zgłoszenia związanego z działaniami szkodliwymi, złamaniem prawa, porządku publicznego, itp lub masz jakieś uwagi? Zapraszamy na naszą stronę specjalną.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Tczewie za rok 2008.

Data dodania: środa, 04 marca 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Tczewie za rok 2008.

W dniu 19 lutego 2009r. odbyło się spotkanie z udziałem Pana Prezydenta Zenona Odya, na którym Straż Miejska zaprezentowała wyniki pracy za ubiegły rok.
Straż Miejska reagując na potrzeby społeczeństwa w zeszłym roku podjęła wiele różnego rodzaju przedsięwzięć m.in. programy:
1. „Bezpieczna Dzielnica” mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców w miejscach szczególnie zagrożonych,
2. „Bezpieczna Szkoła” mający na celu kontrole terenów przy szkołach oraz miejsc gromadzenia się młodzieży,
3. „Ze Strażą Miejską w Tczewie Bezpieczniej” mający na celu dążenie do wychowania dzieci i młodzieży w poszanowaniu prawa, przekazanie im jak uczyć się, pracować oraz spędzać wolny czas bezpiecznie.
Straż Miejska nad należytym stanem sanitarno-porządkowym ściśle współpracuje z Zakładem Usług Komunalnych oraz Wydziałem Spraw Komunalnych przy Urzędzie Miejskim w Tczewie.
W roku bieżącym Straż Miejska planuje dalsze działania, które maja poprawić bezpieczeństwo i stan sanitarno-porządkowy na terenie miasta.

Cofnij się wstecz  |  Powrót na stronę główną  |  Drukuj ten artykuł

Andrzej JachimowskiAndrzej Jachimowski
Komendant Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 27.11.2007r.

Ryszard WegieraRyszard Wegiera
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 15.04.1996r.

Jarosław StachowiczJarosław Stachowicz
Kierownik Referatu Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zbigniew ModerZbigniew Moder
Kierownik Referatu Monitoringu i Wykroczeń Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zobacz całą strukturę organizacyjną kliknij tutaj.

Obowiązki właścicieli nieruchomości w okresie zimowym

Data nadania: poniedziałek, 09 lutego 2015 roku
W związku z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z późn. zm.) w zapisach prawa miejscowego /Uchwała nr XXVIII/232/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tczewa
Całość ogłoszenia  |  Zobacz więcej ogłoszeń

© 2008 Straż Miejska w Tczewie
Strona główna  |  Aktualności  |  Akty prawne  |  Zgłoszenie interwencji lub uwagi  |  Struktura  |  Ogłoszenia i komunikaty