Straż Miejska w Tczewie
Witamy w serwisie Straży Miejskiej w Tczewie. Dzisiejsza data: czwartek, 17 stycznia 2019 roku, godz. 08:51
 
Straż Miejska w Tczewie

Komunikat specjalny: Chcesz dokonać zgłoszenia związanego z działaniami szkodliwymi, złamaniem prawa, porządku publicznego, itp lub masz jakieś uwagi? Zapraszamy na naszą stronę specjalną.

Telefon alarmowy
Prosimy dzwonić na jeden z wybranych numerów telefonów alarmowych. Oficer dyżurujący niezwłocznie przyjmie każde Państwa zgłoszenie, a następnie uruchomi odpowiednią procedurę.

Kondolencje

Data dodania: środa, 16 stycznia 2019 roku

Kondolencje

Z głębokim smutkiem oraz w poczuciu ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Wyrazy najszczerszego współczucia , słowa wsparcia i otuchy w tych trudnych chwilach dla rodziny, bliskich i współpracowników składają Komendant Andrzej Jachimowski oraz pracownicy Straży Miejskiej w Tczewie

Czytaj więcej na temat: Kondolencje  |  Zobacz wszystkie artykuły

Zimowe obowiązki właścicieli i zarządców

Data dodania: środa, 16 stycznia 2019 roku

Zimowe obowiązki właścicieli i zarządców

Działania związane z akcją "Zima" koordynuje Zakład Usług Komunalnych. Za stan ulic odpowiada firma Bol-Trans. Z kolei chodniki, place i drogi rowerowe będące w zasobach miejskich odśnieża ZUK, Wszelkie uwagi można zgłaszać w siedzibie przy ul. Czatkowskiej 2e lub pod numerem tel. 58 531 64 66. Działa także całodobowy nr: 505 839 863. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 1) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, chwastów i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości, podwórzy, bram i przejść niezwłocznie po ich pojawieniu się, 2) gromadzenia uprzątniętego błota, śniegu i lodu przy krawędzi chodnika z jezdnią, w sposób umożliwiający swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych, 3) usunięcia śliskości na chodniku położonym wzdłuż nieruchomości niezwłocznie po jej pojawieniu się, poprzez odlodzenie i zabezpieczenie powierzchni celem umożliwienia bezpiecznego poruszania się pieszych (np. posypanie piaskiem), 4) właściciele nieruchomości nie są obowiązani do wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, jeżeli na chodniku dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów; 5) usuwania zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości (podwórzy, bram, zieleńców, pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku, np. klatek schodowych, korytarzy, itp.) Usuwanie sopli i nawisów śnieżnych: Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, to właściciel lub zarządca ma obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu. Dlatego też powinien zadbać o zrzucanie śniegu z dachu oraz zbijanie sopli. O nieprawidłowościach ujawnionych w tym zakresie w trakcie zimowych kontroli, strażnicy będą informować Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Andrzej JachimowskiAndrzej Jachimowski
Komendant Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 27.11.2007r.

Ryszard WegieraRyszard Wegiera
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 15.04.1996r.

Jarosław StachowiczJarosław Stachowicz
Kierownik Referatu Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zbigniew ModerZbigniew Moder
Kierownik Referatu Monitoringu i Wykroczeń Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zobacz całą strukturę organizacyjną kliknij tutaj.

Obowiązki właścicieli nieruchomości w okresie zimowym

Data nadania: poniedziałek, 09 lutego 2015 roku
W związku z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z późn. zm.) w zapisach prawa miejscowego /Uchwała nr XXVIII/232/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tczewa
Całość ogłoszenia  |  Zobacz więcej ogłoszeń

© 2008 Straż Miejska w Tczewie
Strona główna  |  Aktualności  |  Akty prawne  |  Zgłoszenie interwencji lub uwagi  |  Struktura  |  Ogłoszenia i komunikaty