Straż Miejska w Tczewie
Witamy w serwisie Straży Miejskiej w Tczewie. Dzisiejsza data: wtorek, 24 października 2017 roku, godz. 07:30
 
Straż Miejska w Tczewie

Komunikat specjalny: Chcesz dokonać zgłoszenia związanego z działaniami szkodliwymi, złamaniem prawa, porządku publicznego, itp lub masz jakieś uwagi? Zapraszamy na naszą stronę specjalną.

Telefon alarmowy
Prosimy dzwonić na jeden z wybranych numerów telefonów alarmowych. Oficer dyżurujący niezwłocznie przyjmie każde Państwa zgłoszenie, a następnie uruchomi odpowiednią procedurę.

Strażnik miejski przyjacielem dzieci

Data dodania: piątek, 20 października 2017 roku

Strażnik miejski przyjacielem dzieci

W dniu wczorajszym podopiecznych ze Świetlicy Środowiskowo Sąsiedzkiej przy ulicy Zamkowej odwiedzili Strażnicy Miejscy. Spotkania z przedszkolakami mają na celu przede wszystkim przedstawienie charakteru pracy strażnika . Funkcjonariuszka opowiedziała maluchom jakie zadania i obowiązki wykonują mundurowi . Dzieci miały okazję obejrzeć elementy umundurowania strażnika miejskiego oraz przedmioty , których używają podczas pełnienia obowiązków: pałki, kajdanek, radia . Strażniczka wyjaśniła na czym polega różnica między strażnikiem miejskim, a policjantem i uczuliła dzieci, aby w razie niebezpieczeństwa wzywać na pomoc funkcjonariuszy i obdarzyć zaufaniem osoby w mundurach. Podczas spotkania przypomniano również o numerach alarmowych oraz poinformowano w jakich przypadkach należy korzystać z tych numerów. W rozmowie z podopiecznymi świetlicy strażniczka podkreślała , jak ważna jest znajomość własnego imienia , nazwiska oraz adresu zamieszkania ,zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia, czy zagubienia się. Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki i lizaki.

Czytaj więcej na temat: Strażnik miejski przyjacielem dzieci  |  Zobacz wszystkie artykuły

Nie pal śmieci! - Straż Miejska ostrzega

Data dodania: wtorek, 10 października 2017 roku

Nie pal śmieci! - Straż Miejska ostrzega

Nadeszła jesień, a z nią czas porządków i rozpoczęcie sezonu grzewczego. Zebrane śmieci i pozostałości często palimy. Spalanie śmieci i odpadów jest zabronione . Zanieczyszczamy środowisko , trujemy siebie i innych oraz niejednokrotnie narażamy się na mandat lub grzywnę .Zanieczyszczenia ze spalania odpadów zostają w najbliższym otoczeniu, kumulując się w organizmach ludzi i zwierząt. Zanieczyszczają powietrze, wodę i glebę, niszczą nasze zdrowie i delikatne organizmy dzieci. Ważnym elementem jest prowadzenie działań profilaktyczno- edukacyjnych w tym zakresie , dlatego w ubiegłym tygodniu rozpoczęto na osiedlu Górki oraz Staszica akcję informacyjną dotyczącą szkodliwości spalania odpadów. Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze pozostawiali ulotki w skrzynkach pocztowych , placówkach handlowo usługowych prowadzących działalność w tym rejonie oraz rozmawiali z mieszkańcami . W większości przypadków kontrolowani chętnie wpuszczali nas do swoich domów i mieszkań , a z każdej tego typu interwencji sporządzany był protokół .Niestety pomimo nieustannych apeli i prowadzonych akcji wciąż zdarzają się osoby , które skłonne są wrzucać do domowych pieców plastikowe butelki, stare ubrania czy buty . Każdy kto nie stosuje się do obowiązujących przepisów musi liczyć się z konsekwencjami . Artykuł 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21) mówi, że kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Strażnik miejski może wypisać mandat od 20 do 500 zł. Mundurowi na podstawie upoważnienia Prezydenta Tczewa w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska uprawnieni są do wstępu przez całą dobę na teren nieruchomości na której prowadzona jest działalność gospodarcza, oraz od 6.00 – 22.00 na pozostały teren w celu przeprowadzenia kontroli. Ponadto próba niewpuszczenia upoważnionych do kontroli strażników na teren posesji też może skutkować sankcjami. Artykuł 225 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zmianami) mówi bowiem, że kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Zwracamy się również z prośbą do wszystkich mieszkańców o zgłaszanie do Straży Miejskiej pod bezpłatny numer tel: 986 przypadków spalania odpadów w domowych piecach. Należy podkreślić , że z roku na rok wzrasta świadomość mieszkańców odnośnie szkodliwości spalania śmieci i ochrony środowiska , a prowadzone działania przynoszą pozytywne efekty.

Czytaj więcej na temat: Nie pal śmieci! - Straż Miejska ostrzega   |  Zobacz wszystkie artykuły

Andrzej JachimowskiAndrzej Jachimowski
Komendant Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 27.11.2007r.

Ryszard WegieraRyszard Wegiera
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 15.04.1996r.

Jarosław StachowiczJarosław Stachowicz
Kierownik Referatu Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zbigniew ModerZbigniew Moder
Kierownik Referatu Monitoringu i Wykroczeń Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zobacz całą strukturę organizacyjną kliknij tutaj.

Obowiązki właścicieli nieruchomości w okresie zimowym

Data nadania: poniedziałek, 09 lutego 2015 roku
W związku z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z późn. zm.) w zapisach prawa miejscowego /Uchwała nr XXVIII/232/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tczewa
Całość ogłoszenia  |  Zobacz więcej ogłoszeń

© 2008 Straż Miejska w Tczewie
Strona główna  |  Aktualności  |  Akty prawne  |  Zgłoszenie interwencji lub uwagi  |  Struktura  |  Ogłoszenia i komunikaty