Straż Miejska w Tczewie
Witamy w serwisie Straży Miejskiej w Tczewie. Dzisiejsza data: piątek, 09 grudnia 2016 roku, godz. 18:16
 
Straż Miejska w Tczewie

Komunikat specjalny: Chcesz dokonać zgłoszenia związanego z działaniami szkodliwymi, złamaniem prawa, porządku publicznego, itp lub masz jakieś uwagi? Zapraszamy na naszą stronę specjalną.

Telefon alarmowy
Prosimy dzwonić na jeden z wybranych numerów telefonów alarmowych. Oficer dyżurujący niezwłocznie przyjmie każde Państwa zgłoszenie, a następnie uruchomi odpowiednią procedurę.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za m-c listopad 2016r.

Data dodania: środa, 07 grudnia 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za m-c listopad 2016r.

W miesiącu listopadzie 2016 r. zarejestrowano w elektronicznym systemie ewidencji działań Straży Miejskiej 835 interwencji. Interwencje mieszkańców i przedstawicieli instytucji zgłoszone Dyżurnemu Stanowiska Kierowania Straży Miejskiej : 358 interwencji . Interwencje przekazane do realizacji przez Dyżurnych KPP Tczew: 108 interwencji . Zgłoszenia operatorów Monitoringu Wizyjnego Miasta: 115 interwencji. Pozostałe interwencje: 254 . Działania podejmowane przez Straż Miejską : - Dzielnicowi podjęli łącznie : 124 interwencje . Kontrole miejsc zagrożonych występowaniem zjawisk niepożądanych: 390 . Zabezpieczenie uroczystości , imprez: 3. Egzekwowanie przepisów związanych z trzymaniem psów: 22 interwencje .Wspólne patrole przeprowadzone z funkcjonariuszami Policji : 85. Materiały z monitoringu przekazane funkcjonariuszom KPP Tczew – 10. Osoby z Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim pracujące na rzecz miasta zebrały 76 worków śmieci . Strażnicy Miejscy brali udział w działaniach wspólnie z ruchem drogowym z KPP w Tczewie -_” Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, zabezpieczali uroczystości i imprezy - „Bieg Sambora”, „Wszystkich Świętych ”, „Święto Niepodległości”. Funkcjonariusz ds. profilaktyki szkolnej przeprowadził zajęcia w ramach programu profilaktycznego w Szkołach Podstawowych _ „ Cyberprzemoc”, „ Droga do szkoły powinna być bezpieczna”, „Pies przyjaciel czy wróg”. Pamiętajmy wspólnie tworzymy czyste i bezpieczne miasto - sprzątajmy po swoich pupilach , reagujmy na przemoc, dewastacje i wszelkie negatywne zachowania , dbajmy o przyrodę . Wszyscy chcemy żyć w czystym mieście i być z tego dumni , razem możemy to zmienić . Interwencje można zgłaszać od poniedziałku do niedzieli przez całą dobę pod bezpłatnym numerem 986.

X Olimpiada - wkrótce rozpoczęcie konkursu

Data dodania: czwartek, 01 grudnia 2016 roku

X Olimpiada - wkrótce rozpoczęcie konkursu

„ Ja Strażnik…” to temat tegorocznej X jubileuszowej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie , której pierwszy etap odbędzie się w styczniu przyszłego roku w tczewskim I Liceum Ogólnokształcącym. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z trzech etapów. W ramach I etapu (3 stycznia 2017 r.) biorący udział w konkursie muszą wypełnić test jednokrotnego wyboru. Test w II etapie (1 lutego 2017 r.) zawiera pytania wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. Na prezentację finałową (16 marca 2017 r.) każdy uczestnik III etapu Olimpiady musi przygotować autorski projekt. Tym razem chodzi o zdiagnozowanie najistotniejszych problemów porządkowych w swoim mieście (swojej gminie) i zaproponowanie ciekawych rozwiązań tych problemów z punktu widzenia straży miejskiej/gminnej. Komisja konkursowa oceni między innymi wartość merytoryczną pracy, jej zgodność z tematem, innowacyjność, korzystanie z metod badawczych, poprawność językową oraz umiejętność prezentowania projektu. W konkursie może wziąć udział szkoła ponadgimnazjalna z terenu gminy, której straż jest współorganizatorem Olimpiady. W tym roku w przedsięwzięcie zaangażowały się straże miejskie z Gdańska, Chojnic, Kościerzyny, Kwidzyna, Malborka, Pelplina, Rumi, Starogardu Gdańskiego i Tczewa. Wzorem lat ubiegłych zwycięzca konkursu otrzyma między innymi darmowy indeks na wybrany kierunek studiów pierwszego stopnia, ufundowany przez Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną. Pozostałym finalistom organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe ( poprzednio były to : laptopy, tablety, smartfony, czytniki e-book, rowery, kursy prawa jazdy, aparaty fotograficzne). Szkolny koordynator, który przygotuje zwycięzcę Olimpiady, odbierze indeks na darmowe studia podyplomowe w GWSH.

Czytaj więcej na temat: X Olimpiada - wkrótce rozpoczęcie konkursu  |  Zobacz wszystkie artykuły

Andrzej JachimowskiAndrzej Jachimowski
Komendant Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 27.11.2007r.

Ryszard WegieraRyszard Wegiera
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 15.04.1996r.

Jarosław StachowiczJarosław Stachowicz
Kierownik Referatu Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zbigniew ModerZbigniew Moder
Kierownik Referatu Monitoringu i Wykroczeń Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zobacz całą strukturę organizacyjną kliknij tutaj.

Obowiązki właścicieli nieruchomości w okresie zimowym

Data nadania: poniedziałek, 09 lutego 2015 roku
W związku z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z późn. zm.) w zapisach prawa miejscowego /Uchwała nr XXVIII/232/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tczewa
Całość ogłoszenia  |  Zobacz więcej ogłoszeń

© 2008 Straż Miejska w Tczewie
Strona główna  |  Aktualności  |  Akty prawne  |  Zgłoszenie interwencji lub uwagi  |  Struktura  |  Ogłoszenia i komunikaty